یک بوشهری دیگر قربانی کرونا شد
کرونا امروز هم پایانی تلخ بر زندگی یک بوشهری شد تا تعداد قربانیان این بیماری به هزار و ۹۸۳ نفر برسد.

دیدگاهتان را بنویسید