مشارکت ۳۰۲ میلیارد تومانی مردم در پویش «سفره‌ای به وسعت ایران»
با همراهی خیران در قالب پویش «سفره‌ای به وسعت ایران» بنیاد کرامت رضوی، ۳۰۲ میلیارد تومان کمک جمع‌آوری و برای حمایت از نیازمندان هزینه شد.

دیدگاهتان را بنویسید