قرار دادن پروتزهای بزرگ چه مشکلاتی دارد؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل کویتوس


در حین جراحی پروتز سینه ، قاعده مربوط به حجم و وزن هر پروتز باید در نظر گرفته شود که هرچه اندازه پروتز بزرگتر باشد ، احتمال اینکه نتایج دراز مدت خود را حفظ کند کمتر است. در واقع ، با گذشت زمان ، نیروی گرانشی سینه های سنگین (حاوی پروتز) را به سمت پایین می کشد. این پدیده به ویژه در پروتزهای زیر جلدی شایع است ، اما در صورتی که حجم پروتز بیشتر از اندازه خاصی باشد ، در پروتزهای زیر جلدی نیز رخ می دهد. هرچه حجم پروتز بیشتر باشد ، احتمال لمس پروتز توسط پوست به دلیل آزاد شدن بیشتر سطح گیرنده پروتز و آتروفی اجتناب ناپذیر قسمت نرم پروتز بیشتر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید