توضیح درباره تیتربرخی رسانه ها از اظهاراتش در زمینه قراداد ایران وچین و واکسن
سخنگوی وزارت خارجه در خصوص تیتر گزینشی برخی رسانه ها از اظهارات وی در زمینه قراداد مشارکت راهبردی ایران و چین و واردات واکسن توضيحاتي ارائه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید