ترویج فرهنگ مهدویت، پیشگیری از ظهور فرقه‌های انحرافی
لازمه پیشگیری از ظهور فرقه‌های انحرافی در کشور، ترویج فرهنگ مهدویت و فعالیت بیشتر بنیاد‌های مهدوی است.

دیدگاهتان را بنویسید