بازارصنایع دستی قم رونق میگیرد
بازارچه شمسه با هدف توسعه و رونق صنایع دستی قم به صورت تخصصی مرکزعرضه سنگ های قیمتی و انگشتر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید