افزایش فشار هزینه‌های زندگی در انگلیس
نتیجه نظرسنجی اخیر در انگلیس نشان می‌دهد ۶۰ درصد از افراد در سن اشتغالِ این کشور، ناچار شده اند از هزینه‌های زندگی بکاهند تا بتوانند از پس هزینه‌های جاری برآیند.

دیدگاهتان را بنویسید