آغاز فراگیر برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های صنعتی
معاون وزیر تعاون از آغاز فراگیر برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های صنعتی و تولیدی زیر ۵۰ نفر با رویکرد کانون یاریگران کار و تولید در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید