پیگیری وضعیت نامناسب سالن ورزشی روستای هرگلان عجب شیر
در شهروند خبرنگار امروز موضوعاتی از شهر‌های سردرود و عجب شیر مطرح و مشکلی از مشکلات هرگلان عجب شیر هم پیگیری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید