پیش بینی آسمانی صاف و آفتابی همراه با وزش باد شدید برای استان سمنان
کارشناسان هواشناسی برای در دو روز آینده استان سمنان آسمانی صاف و آفتابی همراه با وزش باد شدید در این استان پیش بینی کردند.

دیدگاهتان را بنویسید