رفع مشکلات مردم به همت خادمیاران رضوی در روستاهای دور افتاده
برپا شدن اردوی جهادی خادمیاران رضوی در روستای مارین گچساران،ایستگاه سلامت، توزیع بسته های معیشتی و لوازم التحریر از برنامه های این اردو است.

دیدگاهتان را بنویسید