جلوگیری از خاموشی با صرفه جویی از اواخر آذر ۱۴۰۰
معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: برای جلوگیری از اعمال محدودیت در تامین انرژی مشترکان، باید در آخرین روز‌های پاییز توجه بیشتری در مصرف انرژی (گاز و برق) داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید