اراده اصلی ترین سلاح مرزبانان و مرزنشینان در دفاع از وطن




اراده قوی نیرو‌های مرزبانی و مرزنشینان در دفاع از خاک وطن اصلی‌ترین سلاح در برابر دشمنان است.

دیدگاهتان را بنویسید