کابوس سیاه عصاسفیدان پایان ندارد
در حالی روز جهانی عصا سفید را پشت سر می‌گذاریم که همچنان بسیاری از مشکلات آنان در استان همدان برطرف نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید