تجلیل از مدال آوران لیگ علمی پایا
از پنج نماینده استان که در رقابت علمی پایا رتبه دوم کشوری را کسب کردند تجلیل شد.

دیدگاهتان را بنویسید