خبر‌هایی از بزرگداشت هفته ناجا و برنامه های قرارگاه پیامبر اکرم
در بخش ” اخبارکوتاه” مجموعه ۲۰، هر شب بیننده خبر‌های متنوعی از مناطق مختلف استان سمنان باشید.

دیدگاهتان را بنویسید