CMH شصت و پنجمین سالگرد خود را جشن می گیردبیمارستان یادبود جامعه در هیکسویل، اوهایو، ۶۵ سال خدمات اجتماعی را در روز چهارشنبه، ۸ آگوست جشن می گیرد. یک رویداد اجتماعی متمرکز بر خانواده در پردیس CMH واقع در خیابان کلمبوس ۲۰۸ در هیکسویل از ساعت ۴ تا ۷:۳۰ بعد از ظهر برگزار می شود.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر