۲۰۰ دستگاه اتوبوس جدید تحویل شهرداری تهران شد


سخنگوی شهرداری تهران گفت: ۲۰۰ دستگاه اتوبوس جدید روز شنبه به تهران اختصاص می یابد.

عبدالمطهر محمد خانی، سخنگوی شهرداری تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از اضافه شدن اتوبوس های جدید به تهران خبر داد و نوشت:

در اغتشاشات اخیر پنجاه اتوبوس متعلق به مردم تهران را تخریب کردند. صبح روز شنبه اول ۲۰۰ دستگاه اتوبوس جدید را به شهروندان عزیز تهرانی معرفی می کنیم.