۶۰ درصد مصوبات سفر استاندار به خوشاب در حال اجرا
سفر استاندار به خوشاب در اواخر اردیبهشت امسال ۵۰ مصوبه داشت که ۶۰ درصد آنها تاکنون اجرایی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید