یک نماینده مجلس خواستار افزایش عرضه خودرو در بورس شد


نماینده شورای اسلامی گفت: روند رو به رشد بورس کالا در اقتصاد ملی به معنای گرایش کالاها و بازارها به سمت شفافیت است. در خصوص خودرو، حجم عرضه در بورس کالا باید از این هم بیشتر باشد.

به گزارش پارچین خودرو، محمدحسین فراهانی با اشاره به فروش خودرو در بورس کالا گفت: نه تنها خودرو، بلکه املاک، کالا و سایر خدمات نیز باید از طریق بورس کالا عرضه شود که در این زمینه معاملات خودرو انجام می شود. ، به منابع بزرگتر نیاز است دسترسی سریعتر به مصرف کنندگان.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه عرضه کالا از طریق سازوکار بورس کالا شرایط مساعدی را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فراهم می کند، خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم برنامه های مهمی برای ایجاد شفافیت اقتصادی و در این راستا ارتقای بورس کالا دارد. امکان فراهم کردن شرایط برای هدفمندی دولت برای حمایت از بخش تولید.