گیرنده چند روستای دیگر در استان قزوین دیجیتال شد
تصاویر شبکه‌های تلویزیونی داخلی در چند روستای دیگر از بخش محمدیه، بخش مرکزی آبیک و طارم سفلی دیجیتال دریافت می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید