کیفیت محصولات ایران خودرو ۷ امتیاز افزایش یافته است


با ارزیابی خودروهای تحویل شده در آوریل ۱۴۰۱ تعیین شد.

بر اساس بررسی خودروهای تحویلی در فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)، امتیاز رضایت مشتری (CSI) در سبد محصولات ایران خودرو با امتیاز ۶۸۳ نسبت به خودروهای تحویل شده در سال ۱۳۹۰، هفت امتیاز بهبود یافته است. مارس.

به گزارش پارچین خودرو، شاخص IQS که تعداد ایرادات گزارش شده توسط مشتریان را در ۱۰۰ خودرو سه ماه پس از تحویل کالا به مشتری نشان می دهد، برای خودروهای تحویلی در فروردین ماه امسال در مقایسه با خودروهای تحویلی اسفندماه ۲۶۴ امتیاز کسب کرده است. ، ۳۲ امتیاز ممکن است بهتر شود

بر اساس این گزارش، بیشترین پیشرفت در شاخص های اندازه گیری شده مربوط به محصولات پژو ۲۰۶ هاچ بک، گروه رانا، پژو پارس و هایما S7 است که با ویژگی های نحوه باز و بسته شدن درها، سکوت نسبی و آرامش در داخل اتاق مشخص می شود. عملکرد کلاچ و گیربکس: با توجه به استانداردهای کیفی اتخاذ شده در زنجیره ارزش گروه صنعتی ایران خودرو، بهبود یافته است.

با توجه به اقدامات موثر و بهبودهای انجام شده در راستای رضایت از کیفیت اولیه محصول مطابق با روند فوق، برنامه های خاصی در گروه صنعتی ایران خودرو برای بهبود و ارتقای رضایت مشتریان از ماندگاری محصول تدوین و اجرا شده است. نشان دهنده رضایت از کیفیت دوام در دوره های آینده خواهد بود.