کمبود شدید سوخت در فرانسه


اعتصاب بسیاری از پالایشگاه های بزرگ در فرانسه توزیع سوخت در این کشور را به کلی مختل کرده است و بسیاری از پمپ بنزین ها برای تامین نیازهای مردم با مشکل مواجه هستند.

به گزارش پارچین خودرو، در پی اعتصاب پالایشگاه های دو شرکت بزرگ توزیع و تولید سوخت در فرانسه، پمپ بنزین های این کشور روزانه بیش از دیروز تمام می شود و رانندگان فرانسوی به دنبال یافتن بنزین هستند.
صدها خودرو در فرانسه مقابل پمپ بنزین‌ها در صف ایستاده‌اند که هنوز امکان توزیع سوخت وجود دارد و یکی از راننده‌ها که باکش تقریبا خالی است، می‌گوید: یک ساعت است که منتظر بنزین هستیم و صف تکان نخورده است. اصلا من نمی دانم چی کار کنم.
راننده دیگری که پیش از این به دو پمپ بنزین سر زده بود و دست خالی بیرون آمده بود به صف اضافه می شود و می گوید: همزمان با بقیه به این پمپ بنزین ها رفتم که ناگهان مسئولان پمپ بنزین نشانی از تمام شدن پمپ بنزین نشان دادند. سوخت
به طور کلی کمبود سوخت در پمپ بنزین ها همه نقاط فرانسه را تحت تاثیر قرار داد و باعث سرخوردگی و سردرگمی رانندگان و تشکیل صف های طولانی در مقابل پمپ بنزین ها شد.
۱۲ روز از اعتصاب کارگران شرکت های فرانسوی توتال انرژی و پالایشگاه های ایزو اکسون موبیل می گذرد، این اعتصاب باعث کاهش ۶۰ درصدی تولید سوخت در فرانسه معادل ۷۴۰ هزار بشکه در روز شده است.
۳ پالایشگاه از ۶ پالایشگاه متعلق به این شرکت ها در حال حاضر به طور کامل تعطیل هستند. توتال انرژی ۳۵۰۰ پمپ بنزین در سراسر فرانسه دارد که معادل یک سوم پمپ بنزین های فرانسه است و بنزین این پمپ بنزین ها تمام شده است.
دولت فرانسه می گوید شمال فرانسه بیشترین کمبود بنزین را دارد و حدود ۲۰ درصد از پمپ بنزین ها در حال حاضر با مشکل مواجه هستند.