کسب مقام دوم در خدمات فروش ایران خودرو در سال ۱۴۰۰


گروه صنعتی ایران خودرو بر اساس برنامه های استراتژیک تدوین شده و در راستای بهبود و استانداردسازی عملیات فروش در نمایندگی های سراسر کشور و اجرای الزامات قانون حقوق مصرف کننده، موفق به کسب رتبه دوم خدمات فروش در سال ۱۴۰۰

به گزارش پارچین خودرو، بر اساس گزارش منتشر شده از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، فرآیند ارزیابی خدمات فروش در صنعت خودرو بر اساس سه شاخص ارزیابی نمایندگی های مجاز خدمات فروش، ارزیابی سیستم خدمات فروش بر اساس الزامات مقررات و سنجش رضایت مشتریان در حوزه فروش تکمیل شده و گروه صنعتی ایران خودرو را در رتبه دوم قرار داده است.
بر اساس این گزارش، گروه صنعتی ایران خودرو علاوه بر کسب رتبه دوم در حوزه خدمات فروش خودروسازان با توجه به امتیازات کسب شده، از یک ستاره در سال ۱۳۹۹ به دو ستاره در سال ۱۴۰۰ ارتقا یافت.
جهش کیفیت خدمات فروش نمایندگی و افزایش تعداد نمایندگان از رتبه “اول” سه نمایندگی در سال ۲۰۱۹ به ۹۲ نمایندگی در سال ۱۴۰۰ و همچنین کاهش رتبه چهار نماینده از ۱۲۷ نمایندگی به ۳۱ نمایندگی ها در سال ۱۴۰۰ نیز از دیگر دستاوردهای گزارش صنعتی گروه ایران خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران است.