کرایه تاکسی در فرودگاه مهرآباد «شناور» شده است.


مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از اجرای فاز اول طرح کرایه تاکسی های شناور از فرودگاه مهرآباد خبر داد.

به گزارش پارچین خودرو، اسماعیل بیجی با بیان اینکه از سه شنبه گذشته ۸ شهریورماه قیمت تاکسی در مهرآباد شناور شد، گفت: در حال بررسی هستیم که این نرخ شناور به تدریج و تاکسی های خطی را نیز شامل شود.

وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، درباره شناور قیمت ها گفت: بارکد دوبعدی طراحی شده است تا مسافران بتوانند کرایه را به صورت الکترونیکی پرداخت کنند که با زمان عادی متفاوت است و در زمان عادی کرایه کمتر است. نه اوج سفر و ترافیک.

اسماعیل بیجی افزود: بر اساس مصوبه شورای شهر، نرخ کرایه حمل و نقل ۳۰ درصد قابل افزایش است البته به این معنا نیست که این افزایش ۳۰ درصدی برای همه پروازها اعمال شود. یا اینکه ساعت ۱۶ بسته به الگوی سفر باید ۱۰ درصد افزایش کرایه یا مثلا ساعت ۱۸ ۲۵ درصد افزایش نرخ کرایه داشته باشد.

شورای شهر تهران ضمن بازنگری در لایحه کرایه تاکسی های سال ۱۴۰۱، به شهرداری تهران اجازه داد با ایجاد زیرساخت الکترونیکی در مدت ۶ ماه، نرخ کرایه را در زمان اوج ترافیک تا ۳۰ درصد شناور کند.