کار سازنده ای که ایران خودرو با همکاری شرکت های دانش بنیان انجام می دهد


۱۱:۵۷ | ۰۳/۱۱/۱۰۱

    کار سازنده ای که ایران خودرو با همکاری شرکت های دانش بنیان انجام می دهد

دستگاه چاپ

۱۱:۵۷ | ۰۳/۱۱/۱۰۱


اجاره اتومبیل

/ خصوصی / استادیار جهاد دانشگاهی خواجه ناصر

استادیار جهاد دانشگاهی خواجه ناصر با اشاره به برگزاری همایش توانمندی های همکاری بنگاه ها و بنگاه های دانش بنیان و گروه صنعتی ایران خودرو درباره چالش های شرکت های دانش بنیان با صنعت گفت: در شرایط کنونی بنگاه های دانش بنیان آسیب می بینند. از ضعف حمایت مالی و لجستیکی و بنگاه ها انتظار دارند صنعتی در مدت کوتاهی به نتیجه مطلوب برسد، اما پروژه های تحقیقاتی زمان زیادی می برد و با تاخیر انجام می شود.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سام روزبهانی، وی با بیان اینکه نباید به بنگاه های دانش بنیان و پژوهش محور به عنوان مصرف کننده نگاه کرد، افزود: یکی از دستاوردهای این همایش پوشش نقاط ضعف در ارتباط بین صنعت و صنعت است. شرکت های دانش بنیان همچنین با حضور برترین شرکت های دانش بنیان، شبکه علمی و پژوهشی تقویت می شود تا صنایع، بنگاه های دانش بنیان را به عنوان شریک و مشاور شناخته و از توانمندی های آنها استفاده کنند.
وی گفت: مهمترین دستاورد کنفرانس ایران خودرو، گسترش شبکه های تعاملی بین سه طرف سیاست گذار، تولیدکننده و مصرف کننده فعالیت های دانش بنیان خواهد بود. با تشکیل این شبکه، اولویت های پژوهشی، پژوهشی و مشارکتی برای بخش صنعت تعیین می شود و شرکت های دانش بنیان می توانند طرح های خود را در اختیار صنعتگران قرار دهند.
ناصر الطوسی معاون پژوهش و فناوری سازمان جهاد دانشگاهی خواجه به تاثیر نهایی این همایش بر کیفیت و تولید محصولات ایران خودرو اشاره کرد و گفت: این همایش به منظور تعیین نقش و تکالیف برای دستیابی تشکیل شده است. نتایج بهبود کیفیت برای محصول نهایی با اتخاذ سیاست های مناسب در قالب مقررات.
وی گفت: شرکت های تولید قطعات یدکی نقش مهمی در توسعه صنعت خودرو داشته اند.
روزبهانی با تاکید بر اینکه ارتباط صنعت و شرکت های دانش بنیان محدود به زمان برگزاری همایش نیست، گفت: در جریان برگزاری همایش، تعاملات و ارتباطات خوبی به وجود می آید و در کوتاه مدت و محدود دچار فرسودگی می شود. در صورت ایجاد دبیرخانه دائمی با کمیته های مختلف و ایجاد سازمانی منسجم در حوزه های دانش بنیان، صنعت خودرو و نقش های تعیین کننده، شاهد نتایج خوبی خواهیم بود.
وی با اشاره به شرکت های ایران خودرو فعال در حوزه دانش بنیان گفت: دانشگاه ارتباط خوبی با این شرکت ها برقرار کرده است و در صورت استفاده صحیح و متناسب با نقش و وظایف از توانمندی های آن. صنعت خودرو و شرکت های دانش بنیان.
به گفته خواجه نصیر، دانشیار جهاد دانشگاهی، برگزاری این همایش توسط ایران خودرو اقدامی خوب و سازنده است و امیدواریم شاهد ارتباط خوب ایران خودرو با شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها، قطعه سازان و فعالان باشیم.