ما مراحل بهبود رابطه شما با غذا را آموزش خواهیم داد و به شما می آموزیم که چگونه یک رابطه جدید ایجاد کنید که امکان رشد ، ثبات و حمایت را فراهم کند.

از کارگاه آموزشی رایگان ما دیدن کنید که در آن می توانید یاد بگیرید چگونه با انتخاب های غذایی خود تعادل بیشتری داشته باشید تا بتوانید از خوردن و وسواس غذایی خود رها شوید ، وزن متعادل خود را حفظ کرده و رابطه مثبتی با غذا و بدن خود برقرار کنید.