چه عواملی بر لمس پروتز سینه تأثیر می گذارد؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل کویتوس


عوامل متعددی از جمله ضخامت بافت سینه ، نوع پروتز و دقت بیمار در تشخیص مورد تحت تأثیر قرار می گیرد. هیچ جراحی تضمین نمی کند که بیمار به هیچ وجه پس از عمل به پروتز دسترسی نخواهد داشت. بنابراین ، اگر فردی با جراحی موافقت کرد ، امکان لمس پروتز در قسمت های بدن او را در نظر بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید