چرا باید مک و رایانه شخصی داشته باشید؟
برخی از مردم با سیستم‌های مک و رایانه شخصی به عنوان یک پیشنهاد یا پیشنهاد رفتار می‌کنند، انگار که خطوط نبرد یک دفاع مقدس را ترسیم می‌کنند. اما چرا از هر دو لذت نمی بریم؟ بیایید نبردهای پلتفرم را کنار بگذاریم و از خوبی های خنثی بودن پلت فرم استقبال کنیم.

این مقاله را در مورد How-To Geek بخوانید