پیش‌بینی نیاز دارویی خراسان رضوی برای ورود احتمالی به موج ششم کرونا
تمهیدان لازم برای تامین نیاز دارویی خراسان رضوی برای ورود احتمالی به موج ششم کرونا فراهم شده است .

دیدگاهتان را بنویسید