پرداخت بیش از ۸۱۷ میلیاردی تسهیلات سیتا در بابل
با هدف توسعه تولید در بخش کشاورزی، تاکنون ۱۵۴ نفر از متقاضیان شهرستان بابل از تسهیلات سیتا بهره مند شدند.

دیدگاهتان را بنویسید