پاسخگویی وزیر صمت به صنعت و اقتصاد کشور لطمه می زند/ تعویق قراردادها و تعویق برنامه ها با تغییر وزیر صمت


/ خصوصی / واکنش یک مدیر صنعتی به پیشنهاد برکناری فاطمی امین;

رئیس انجمن همگن صنایع قطعه سازی کشور پاسخگویی وزیر صمت در شرایط فعلی را خلاف مصالح کشور دانست و گفت: محاکمه وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی زیان آور است. به تولید، صنعت و اقتصاد کشور.

/زهرا حریری/ محمدرضا نجفی منیش در گفت و گو با خبرنگار پارچین خودرو، در حالی که با طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالف بود، افزود: وزیر صامت ظرف یک سال از عمر خود اقدامات شدید و اساسی را آغاز کرد. حضور در این موضوع وزارت … و برخی از مشکلات ذکر شده تنها مربوط به وزارت صمت نیست، بلکه بسیاری از آنها به خود مجلس نمایندگان و قوانین قبلی آن برمی گردد که در این صورت به جای پرداختن به علت و ریشه مشکلات، نمایندگان ملت به سمت معلولان رفتند.

وی با اشاره به عدم وجود ایراد کارشناسی دقیق در درخواست برکناری وزیر صمت، گفت: به نظر می رسد برخی توقعات غیرمنطقی و غیرمنطقی از سوی برخی نمایندگان دلیل برکناری مجدد وزیر صمت باشد. در واقع برخی از نمایندگان درخواست می کنند که برای حوزه انتخابیه خود کاری انجام دهند و اگر به آن درخواست پاسخ داده نشد، شروع به سوال و فشار و پاسخگویی می کنند. در حالی که برخی از این درخواست ها باید با در نظر گرفتن امکانات عمومی کشور انجام شود، انتظار می رود که نمایندگان بسیاری از درخواست های ملی و ملی را بررسی کنند.

رئیس انجمن صنایع یکپارچه نیرومحرکه و قطعه سازان کشور تاکید کرد: برکناری وزیر صمت در شرایط فعلی به هیچ وجه به نفع کشور نیست. سال منجر به توسعه نیافتگی صنعت کشور خواهد شد.

نجفی منیش همچنین به نمایندگان توصیه کرد از برکناری وزیر صمت صرف نظر کنند تا صنعت کشور در شرایط فعلی آسیب بیشتری نبیند.

وی با اشاره به برخی انتقادات در خصوص عملکرد وزیر امنیت تاکید کرد: بزرگترین قدم برای فاطمی امین، انتخاب نمایندگان شایسته در بخش هایی مانند خودرو، حمل و نقل و توسعه کسب و کار است، به عنوان مثال در معاونت حمل و نقل در وزارت امنیت دکتر در بخش طراحی و طراحی داخلی در صنعت خودرو شروع به کار کرد.

وی ادامه داد: در حوزه تجارت خارجی رئیس سازمان توسعه تجارت اقدامات خوبی در حوزه تجارت خارجی کشور انجام داده است که از جمله آن می توان به حضور پررنگ ایران در نمایشگاه خودروی مسکو اشاره کرد که منجر به عقد قراردادها و قراردادهای بسیار خوبی شد. دفتر خاطرات.

این مسئول انجمن همگن سازان همگن تصریح کرد: بنابراین در این مورد محاکمه وزیر صنعت، معدن و تجارت نتیجه ای جز زیان به اقتصاد و صنعت کشور برای کشور نخواهد داشت و در مورد انزوای دولت وزیر امور خارجه با تعویق اجرای چندین تفاهم نامه که برای واگذاری قطعات خودرو بین ایران و روسیه منعقد شده و آسیب های بیشتری به اقتصاد و صنعت کشور وارد می کند، موافقت کرد.

نجفی مانیش افزود: نمایندگان مردم در صورت وجود مشکل باید با گفت وگو و گفتگو با وزیر مسائل مورد انتظار را حل کنند و قطعا سهل انگاری و اغماض قدم های معقول و منطقی نیست.

وی در پایان اجرای برخی برنامه ها در صنایع را امری بدیهی و فراتر از اختیارات وزیر حریم خصوصی دانست و گفت: از جمله برنامه هایی که از خارج از کشور به حریم خصوصی تحمیل شد، قیمت گذاری خودرو است که همواره این موضوع بوده است. زمانی که وزارت امنیت تصمیم به بررسی قیمت می گیرد و با واکنش شدید مجلس مواجه می شود، مورد انتقاد قرار گرفته و چگونه انجام می شود.

گل #حریری