/ویژه/ لزوم رفع ایرادات سامانه جامع تجارت برای اخذ شناسه کالا; فشارهای وزارت امنیت موجب تعطیلی ۱۲۰ هزار واحد فروش لوازم یدکی شد.فشارهای وزارت امنیت موجب تعطیلی 120 هزار واحد فروش لوازم یدکی شد.
۱۲۰ هزار واحد فروش لوازم یدکی در کشور پس از فشارهای وزارت امنیت و پایان مهلت قانونی دریافت کد لوازم یدکی، این روزها را با التهاب و رکود شدید سپری می کنند، اقدامی که باعث شد اکثر عرضه کنندگان لوازم یدکی. روز گذشته پس از اخطار وزارت امنیت به دلیل جمع آوری لوازم یدکی بدون شناسه، مغازه ها تعطیل شدند و بازار خیابان چراغ برق تهران در کمتر از دو تا سه ساعت تعطیل شد.