وضعیت جوی و دریایی آرام و پایدار، بیست و دوم مهر
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز در غالب نقاط استان وضعیت جوی و دریایی آرام و پایداری پیش بینی می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید