وزارت صنعت: سامانه یکپارچه فروش خودرو لغو نمی شود


حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو در برنامه وزارت صنعت نیست، زیرا این سامانه به عنوان ابزاری قدرتمند در کنترل مدیریت و کنترل صنعت خودرو توسعه خواهد یافت.

به گزارش پارچین خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با توجه به سامانه یکپارچه فروش که عرضه خودرو در آن فعال می شود، می توانیم از طریق این سامانه نیاز بازار را بسنجیم و تعداد مصرف کنندگان را به دست آوریم.

در واقع این سیستم یک مدیریت کل صنعت خودرو است که در آن داشبوردهای مدیریتی ایجاد می شود و شرایط عرضه و تقاضا را بررسی می کند و همچنین اطلاعات دقیقی در مورد کیفیت شاخص های کیفیت خودرو مانند مصرف سوخت، آلاینده ها، رقابت پذیری دارد. خودروها در مقایسه با خودروهای موجود در دنیا، کمیت تولید داخلی و مسائل کیفیتی مانند کیفیت فرمان، راحتی داخلی و کیفیت ظاهری در این سیستم مورد مقایسه قرار خواهند گرفت که قابل مقایسه بین خودروهای عرضه شده در این سیستم است.

بر این اساس رقابت واقعی بین محصولات مختلف در این سامانه وجود خواهد داشت، فضای انحصاری برخی محصولات شکسته می شود و افراد با مراجعه به این سامانه و بررسی محصولاتی که کیفیت و مشخصات روی آن ها قرار گرفته است، انتخاب می کنند.