ورشکستگی چهار شرکت دیگر انرژی در انگلیس
با ورشکستگی ۴ شرکت دیگر تامین انرژی در انگلیس، شمار شرکت‌هایی که به علت افزایش بهای انرژی در یک ماه اخیر در این کشور تعطیل می‌شوند، به ۱۳ شرکت رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید