واگذاری ۵۳ هزار و ۸۸۸ دستگاه خودرو به نمایندگی های شرکت ایران خودرو


رشد ۳۰ درصدی انتقال محصولات ایران خودرو به نمایندگی ها

گروه صنعتی ایران خودرو با برنامه ریزی برای حمل و نقل خودروها و تحویل به موقع آنها به مشتریان، توانست در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان حمل و نقل موثر از کارخانه به نمایندگی را ۳۰ درصد افزایش دهد.

به گزارش پارچین خودرو، گروه صنعتی ایران خودرو، به منظور دستیابی به هدف افزایش کارآمد حمل و نقل خودرو به صورت مستقیم به دستگاه های دولتی، یکی از برنامه های تدوین شده در طرح جامع تحول لجستیک در تیرماه برای دومین بار در سال جاری است. رکورد موثر حمل و نقل ماهانه از مرز ۵۳ هزار و ۸۸۸ دستگاه عبور کرد.

بر اساس این گزارش، میانگین واقعی جابجایی در چهار ماهه نخست سال گذشته ۳۶ هزار و ۴۱۵ دستگاه بوده و تعداد خودروها با رشد ۳۰ درصدی طی چهار ماهه امسال به ۴۷ هزار و ۲۱۸ دستگاه رسیده است. .

این گزارش می افزاید: حمل به موقع خودروهای مشتریان به نمایندگی که توسط ایسیکو انجام می شود، یکی از عوامل مهم در ایجاد رضایت مشتری و با برنامه ریزی های صورت گرفته در این زمینه و افزایش تعداد کارآمد و به موقع است. حمل و نقل گامی در تحویل وسایل نقلیه به مشتریان با حفظ سلامت آنهاست که در انجام تعهدات به مشتریان مهم است.

طرح جامع تحول لجستیک یکی از محوری ترین برنامه های گروه صنعتی ایران خودرو است که با مدیریت صحیح ظرفیت حمل و نقل و استفاده از ابزارهای مختلف تا آن زمان به طور جدی به دنبال افزایش کیفیت در این بخش است. تا مشتری