واکسیناسیون بیش از ۸۵ درصد معلمان کشور
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: بیش از ۸۵ درصد معلمان کشور واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید