واردات کامیون های فرسوده خودروسازان را تحقیر می کند


یکی از اعضای هیات مدیره شاین دیزل با اشاره به واردات و توقف صدها کامیون فرسوده در گمرکات دولتی گفت: واردات کامیون های فرسوده و در کل این گونه طرح های وارداتی باعث تحقیر و خشکاندن خودروسازان تجاری و تجاری می شود. حتی ریشه های تولید خودرو در کشور.

مجد الدین قلی زادهوی در گفت و گو با خبرنگار پارچین خودرو با انتقاد از اجرای طرح واردات کامیون های فرسوده به کشور افزود: امروز متأسفانه شاهد هستیم که برخی از قوانین و خلاءهای موجود برای واردات کامیون های فرسوده استفاده می کنند. با پنج نفر وارد کردن نیروی کار به کشور و از این طریق به تولید خودرو و اشتغالی که در این بخش ایجاد کردند آسیب می رساند.

وی گفت: خودروهایی که بر اساس این قانون وارد کشور شده اند حدود ۶۰۰ هزار کیلومتر طول عمر دارند و به دلیل استاندارد یورو ۶ و نبود سوخت مناسب در ایران بلافاصله به یورو ۲ تبدیل می شوند. و این تنها شروع مشکلات این کامیون ها در ایران است.. جاده های روستایی.

وی مشکل بعدی را نبود متولی مشخص در حوزه خدمات پس از فروش عنوان کرد و تصریح کرد: این خودروها از خدمات پس از فروش مناسب در کشور برخوردار نیستند و در بحث تامین نیز با مشکل مواجه هستند. قطعات یدکی و این موضوع قطعا در ماه های ابتدایی سال است و ترافیک را برای مالکان با مشکل مواجه خواهد کرد.

مجد الدین قلی زاده

سهامدار شاین دیزل گفت: اما این مشکلات به همین جا ختم نمی شود و بیشترین آسیب را به این پروژه در زمینه اشتغال در حوزه کار و ساخت خودروهای تجاری می بینیم چرا که یک شرکت واردکننده با مجموع ۵ کارگر واردکننده خودرو می شود. . در حالی که خودروسازان مشغول ایجاد شغل برای هزاران نفر و ارزش افزوده از طریق تولید خودرو هستند.

وی اجرای این گونه طرح ها را خشکاننده ریشه های تولید دانست و گفت: دولت امروز این توانایی را دارد که با انرژی داخلی با مشکلات ناوگان ناخوشایند مقابله کند به شرطی که نهادهایی مانند سازمان راهداری و وزارت برق و آب. نفت با شبکه بانکی وارد سوراخ می شود.

وی گفت: متأسفانه امروز همه بیرون گود نشسته اند و نظاره گر وضعیت موجود هستند، شبکه بانکی در بازپرداخت تسهیلات با مشکل مواجه است و از سوی نهادهای بالادستی حمایتی نمی شود و این وضعیت باعث شده تا طرح های نوسازی ناوگان باقی بماند. بی صدا.”

یکی از اعضای هیئت مدیره شاین دیزل خاطرنشان کرد: باید تاکید کرد که مشکل این حوزه در تولید نیست، بلکه کمبود نقدینگی است و مشکل فرسودگی ناوگان را به راحتی می توان حل کرد. وسط. با پرداخت تسهیلات.