همراه با خبر‌های کوتاه ۲۲ مهر استان قزوین
خبر‌هایی از توقیف دستگاه‌های ماینر قاچاق تا تعطیلی سینما‌ها را در بسته خبر‌های کوتاه ببینید.

دیدگاهتان را بنویسید