هزاران خودروی هیوندای در استرالیا فراخوان شد


هزاران خودروی هیوندای دیگر در استرالیا توسط ناظر دولتی این کشور به دلیل احتمال آتش سوزی حتی در زمان پارک فراخوانده شده اند.

به گزارش پارچین خودرو، هزاران خودروی هیوندای دیگر در استرالیا توسط بازرس دولتی این کشور به دلیل احتمال آتش سوزی حتی در زمان خاموش و روشن فراخوان شده است.

این فراخوان توسط وزارت حمل و نقل و زیرساخت استرالیا روز دوشنبه برای مدل های هیوندای سانتافه (DM) تولید شده بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ صادر شد.

در اطلاعیه فراخوان آمده است که تنها ۹۰۰۰ خودرو شامل این فراخوان شده است.