هرگونه تغییر کاربری جرم است
دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد هرگونه تغییر کاربری‌ را خلاف قانون و جرم دانست.

دیدگاهتان را بنویسید