نیمی از مردم توانایی خرید خودروی بیش از ۲۰۰ میلیون را ندارند


بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت حراست از تقسیم بندی بازار خودرو در کشور، حدود ۴۸.۹ درصد از مردم ایران توانایی خرید خودروهای بالای ۲۰۰ میلیون تومان را ندارند.

به گزارش پارچین خودرو به نقل از نود اخمی، این عشر بر اساس قدرت خرید خودروها نشان می دهد که قدرت خرید ۸۸ درصد مردم ایران کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان است.

نکته قابل توجه اینکه اهمیت این آمار در این است که اگر دولت به این موضوع اهمیت ندهد، تولید برخی خودروها و همچنین واردات خودرو را متوقف می کند. اقدامات اصلاحی کاملاً ناعادلانه خواهد بود و به نفع عشرهای پردرآمد خاتمه می یابد.

قدرت خرید ماشین