نگاهی بر خبر‌های کوتاه بیست و یکم مهر ماه استان قزوین
خبر‌هایی از راه اندازی سامانه ارائه اظهارنامه الکترونیکی تا دریافت خسارت از بیمه بدون کروکی را در بسته خبر‌های کوتاه ببینید.

دیدگاهتان را بنویسید