نشست تنوع زیستی در چین با حضور نمایندگان ۱۶۰ کشور
درنشست تنوع زیستی که در چین با حضور بیش از ۴۰۰ نماینده از ۱۶۰ کشور جهان برگزار شدسیاست‌های زیست محیطی چین مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید