نحوه مراقبت از عوارض جانبی واکسن کرونا چگونه است؟
واکسن کرونا مانند هر واکسن دیگری می‌تواند عوارض گذرا و خفیفی داشته باشد که معمولا در عرض ۴۸ ساعت با درمان‌های ساده در خانه بهبود می‌یابد.

دیدگاهتان را بنویسید