نتایج پروتز (بزرگ شدن سینه) چقدر طول می کشد؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل کویتوس


نمی توان پاسخ دقیقی به این سال داد زیرا به چندین متغیر بستگی دارد. البته پروتزهای نسل جدید قوی تر و طول عمر بیشتری نسبت به پروتزهای قدیمی دارند و تا زمانی که مشکلی پیش نیاید نیازی به تعویض آنها نیست.

دیدگاهتان را بنویسید