ناموفق بودن آمریکا و انگلیس در مهار چین
آمریکا و انگلیس طی دو هفته گذشته در اقیانوس هند و اقیانوس آرام در حال نشان دادن قدرت خود بوده و شعار‌های ضد چینی خود را تقویت کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید