مناسب نیست خودروسازان از کاهش قیمت خودروسازان چینی جلوگیری کنند


مدیرعامل ایران خودرو در پاسخ به این سوال که دو خودروساز بزرگ کشور مانع کاهش قیمت خودرو توسط خودروسازان چینی فعال در ایران شده اند، گفت: این موضوع صحت ندارد و متاسفانه مشکل ما تحلیل ها و گمانه زنی هایی است که در نیوز منتشر می کنیم. فرم.

به گزارش پرشین خودرو، مهدی خطیبی اظهار داشت: ما خودروسازان چقدر توان داریم، آیا باید بتوانیم جلوی موضوع کاهش قیمت خودرو توسط خودروسازان چینی را بگیریم، چنین مشکلی نادرست است.

وی در خصوص واردات خودرو نیز توضیح داد: همچنین بحث هایی در مورد واردات خودرو وجود دارد که مافیا اجازه آن را نمی دهد و من به عنوان مدیرعامل ایران خودرو این اطمینان را می دهم که گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان مدیرعامل این شرکت خودروسازی ممکن است نکند. ذهن «.. ما خودرو وارد نمی کنیم.

خطیبی افزود: هم موافق واردات خودرو هستیم و هم با رقابت، بنابراین اگر در واردات خودرو مشکلی وجود دارد، نباید ایران خودرو یا سایپا را مقصر دانست.