مشکل بازار خودرو محدودیت عرضه است


رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو تهران:

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران بابیان اینکه حدود دو ماه است که بازار خودرو آرام و ثبات قیمت دارد، گفت: در حال حاضر عمده ترین و مهم ترین مشکل بازار خودرو محدودیت عرضه است. .

به گزارش پارچین خودرو، سعید موتمانی درباره وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: نزدیک به دو ماه است که بازار خودرو آرام و قیمت ثابت بوده و حجم تقاضا به حدی کاهش یافته است که حتی تقاضای کاذب نیز کاهش یافته است. در این بازار ناپدید شد.

رئیس نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران افزود: در حال حاضر همه طرف های بازار خودرو اعم از فروشندگان و خریداران منتظر تعیین حقوق ورودی هستند، بنابراین حتی نوسان قیمت دلار نیز تاثیری بر قیمت خودرو نداشته است.

وی ادامه داد: البته در بازار آزاد تقاضای کاذب نداریم و این درخواست در قسمت خرید کارخانه پیدا می شود. ما شاهد بوده ایم که بیش از ۶ میلیون نفر حدود ۷۷۰۰۰ خودرو را که در دومین قرعه کشی IVC ثبت نام کرده اند، ثبت کرده اند. همه این افراد برای خرید خودرو اقدام نمی کنند. از طرف دیگر، به دلیل شکاف ۱۰۰ درصدی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد گمرکی، تقاضای کاذب در این بخش افزایش یافته است.

موتمانی با اشاره به وضعیت عرضه خودرو گفت: متاسفانه در سه سال گذشته به دلیل کاهش تولید و ممنوعیت واردات، عرضه ما با محدودیت مواجه شده است. وضعیت عرضه حتی جوابگوی تقاضای کم نیست چه برسد به تقاضایی که در بازار خودرو ایران وجود دارد.

رئیس نمایندگی و نمایشگاه داران خودرو تهران گفت: در حال حاضر عمده ترین و مهمترین مشکل بازار خودرو ایران محدودیت عرضه است که فاصله قیمتی ۱۰۰ درصدی بین قیمت کارخانه و بازار و باقی ماندن تقاضا ایجاد کرده است. بدون پاسخ.